Regijsko študijsko središče

Novice: 2011

7. 11. 2011 V študijskem letu 2011/2012 je na vseh treh samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovilo Regijsko študijsko središče (Visoka šola za varstvo okolja, Visoka zdravstvena šola v Celju, Visoka gospodarska šola) vpisanih 483 študentov. Na vseh visokošolskih zavodih, na območju Savinjske (statistične) regije pa je vpisanih 4.024 študentov, od tega 2.799 rednih in 1.225 izrednih.
Članek v častniku Večer, 13. 10. 2011 V častniku Večer je bil v sredo, 12.oktobra 2011 objavljen prispevek o Celju kot univerzitetnem mestu
Predstavitev na sejmu MOS 2011, 4. 10. 2011 Regijsko študijsko središče se je predstavilo na 44. mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki je potekal med 7. in 14. septembrom 2011.
3. 10. 2011 iuzplujčjčkj
3. 10. 2011 pričetek študijskega leta
Predstavitev na sejmu MOS, 15. 9. 2011 Regijsko študijsko središče se je predstavilo na 44. mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki je potekal med 7. in 14. septembrom 2011. Na razstavnem prostoru Razvojne agencije Savinjske regije je Regijsko študijsko središče predstavilo svojo dejavnost in vse visokošolske zavode, ki imajo sedež v Savinjski (statistični) regiji: Visoko šolo za varstvo okolja, Visoko zdravstveno šolo v Celju, Visoko gospodarsko šolo, Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije ter Fakulteto za poslovne in komercialne vede.