Regijsko študijsko središče

Novice: September 2011

Predstavitev na sejmu MOS, 15. 9. 2011 Regijsko študijsko središče se je predstavilo na 44. mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki je potekal med 7. in 14. septembrom 2011. Na razstavnem prostoru Razvojne agencije Savinjske regije je Regijsko študijsko središče predstavilo svojo dejavnost in vse visokošolske zavode, ki imajo sedež v Savinjski (statistični) regiji: Visoko šolo za varstvo okolja, Visoko zdravstveno šolo v Celju, Visoko gospodarsko šolo, Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije ter Fakulteto za poslovne in komercialne vede.