Regijsko študijsko središče

Novice: November 2011

7. 11. 2011 V študijskem letu 2011/2012 je na vseh treh samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovilo Regijsko študijsko središče (Visoka šola za varstvo okolja, Visoka zdravstvena šola v Celju, Visoka gospodarska šola) vpisanih 483 študentov. Na vseh visokošolskih zavodih, na območju Savinjske (statistične) regije pa je vpisanih 4.024 študentov, od tega 2.799 rednih in 1.225 izrednih.