Regijsko študijsko središče

Novice: Februar 2015

6. 2. 2015 V sredo, 4. 2. 2015 je v prostorih Regijskega študijskega središča potekalo prvo delovno srečanje Regijske razvojne mreže Savinjske regije v organizaciji Regionalne agencije Savinjske regije. Regijsko študijsko središče je del regijske razvojne mreže in je aktivno sodelovalo tudi pri pripravi Regionalnega razvojnega načrta regije. Namen tokratnega srečanja je bila seznanitev z nacionalnim normativnim okvirom za izvajanje kohezijske politike 2014-2020 in s tem v zvezi s ključnimi usmeritvami Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2014 – 2020.