Regijsko študijsko središče

Novice: Januar 2017

19. 1. 2017 V Regijskem študijskem središču smo v sodelovanju z Višjo strokovno šolo Šolskega centra Celje, Visoko šolo za proizvodno inženirstvo in Regionalno gospodarsko zbornico Celje 12. 1. 2017 organizirali strokovni posvet z okroglo mizo o spremembah, ki jih prinaša t.i. 4. industrijska revolucija, potrebah industrije v regiji ter s tem povezanimi potrebami po novih znanjih, pa tudi o razvoju novih ter prenovi obstoječih študijskih programov. Dogodka so se udeležili predstavniki gospodarstva, podpornega okolja, izobraževalnih ustanov, pa tudi študenti višje in visoke šole.
13. 1. 2017 V četrtek, 12. januarja 2017 je bil uspešno izveden strokovni posvet "Industrija 4.0 - izzivi gospodarstva in odziv izobraževanja". Vabljeni k ogledu objav v medijih.
4. 1. 2017 Prispevek o magistrskem študijskem programu Paliativna oskrba na RTV Slovenija. Vabljeni k ogledu.