Regijsko študijsko središče

Projekt usposabljanja osnovnošolcev iz temeljnih postopkov oživljanja

12. 10. 2018
V Regijskem študijskem središču in naših visokošolskih zavodih se zavedamo pomena družbeno odgovornega delovanja. Z Visoko zdravstveno šolo smo tako razvili projekt usposabljanja osnovnošolcev iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Po pilotnem izvajanju projekta v šolskem leta 2017/18, ko smo usposabljanje osnovnošolcev izvedli na dveh osnovnih šolah, v letošnjem šolskem letu 2018/19 projekt širimo na številne regijske osnovne šole.