Regijsko študijsko središče

Dejavnosti RŠS-ja

  • ustanavljanje novih visokošolskih zavodov
  • oblikovanje in uvajanje novih visokošolskih študijskih programov
  • spodbujanje in koordiniranje razvoja višješolskih študijskih programov
  • svetovanje in informacije o možnostih študija na višjih in visokih šolah
  • povezovanje izvajalcev višje in visokošolskega izobraževanja v regiji
  • informacije o možnostih pridobitve štipendij
  • spodbujanje razvoja študentskih interesnih dejavnosti
  • spodbujanje razvoja študentskega bivalnega standarda