Regijsko študijsko središče

Osebna izkaznica

Javni zavod Regijsko študijsko središče v Celju
Naslov: Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Poslovni prostori: Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Telefon: 03/42-87-900
Fax: 03/42-87-906
E-pošta: info@rss-ce.si
Internet: www.rss-ce.si
Davčna številka: 90717163
Matična številka: 1686674
Številka transakcijskega računa: 01211-6033252295