Regijsko študijsko središče

Partnerji

Partnerji v projektu Visoke šole za varstvo okolja (VŠVO), katere ustanovitelj je RŠS so:
 • Mestna občina Velenje,
 • Gorenje d.d. Velenje,
 • ERICO- Inštitut za ekološke raziskave,
 • Šolski center Velenje,
 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje,
 • Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
 • Osrednja Knjižnica Celje,
 • Knjižnica Velenje,
 • Univerza v Novi Gorici, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter Zavod za zdravstveno varstvo Celje.

Partnerji v projektu ustanovitve Visoke zdravstvene šole v Celju so:
 • Mestna občina Celje,
 • Splošna bolnišnica Celje,
 • Bolnišnica Topolšica,
 • Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
 • Zdravstveni dom Celje,
 • Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
 • Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
 • Srednja zdravstvena šola Celje.

Partnerji v projektu ustanovitve Visoke šole za proizvodno inženirstvo so:
 • Šolski center Celje,
 • Regionalna gospodarska zbornica Celje,
 • Savinjsko šaleška gospodarska zbornica Velenje,
 • Slovenski orodjarski grozd Celje,
 • Razvojni center orodjarstva Slovenije - Tecos.
V obliki pripravljenosti za zagotavljanje učnih mest za praktično usposabljanje, je podporo izrazilo 13 regijskih podjetij.