Regijsko študijsko središče

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija JZ Regijsko študijsko središče

Z ustanovitvijo in delovanjem JZ Regijsko študijsko središče se je Savinjska (statistična) regija odločila za samostojno razvojno pot na področju terciarnega, predvsem visokošolskega izobraževanja. S kakovostnim in potrebam regije prilagojenim razvojem visokega šolstva bomo tako prispevali k:
-       izboljšanju dostopnosti do visokošolskega izobraževanja,
-       zmanjšanju odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah;
-       povečanju sodelovanja gospodarstva in okolja z visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, 
-       ustvarjanju kakovostnih delovnih mest za vrhunsko izobražene strokovnjake v visokem šolstvu in drugi univerzitetni infrastrukturi,
-       zmanjšanju odliva visoko usposobljenega kadra,
in tako prispevali k povečanju gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka regije.
 
Vizija JZ Regijsko študijsko središče je zagotoviti pogoje za kakovostno delovanje, rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti.