Regijsko študijsko središče

Visoka šola za varstvo okolja

Visoka šola za varstvo okolja

Trg mladosti 7
3320  Velenje
Tel. št. 03/898 64 10
Faks: 03/898 64 13

Visoka šola za varstvo okolja je bila ustanovljena na podlagi sklepa Sveta RS za visoko šolstvo (sklep št. 1/20-2006 z dne 6.7.2006 študijski program Varstvo okolja in ekotehnologija pa je bil akreditiran 5.10.2007 (sklep št. 2/60-2007).

V študijskem letu 2008/2009 je šola vpisala prvo generacijo rednih in izrednih študentov.

Dejavnost visoke šole je dodiplomsko izobraževanje ter znanstveno raziskovalno delo s področij ved o živi in neživi naravi, tehniških ved, varstva okolja, interdisciplinarnih ved ter druge dejavnosti, ki služijo doseganju namenov in ciljev izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti.

Razlogi za ustanovitev VŠVO:
•    Savinjska (statistična) regija je ena izmed najnaprednejših regij na področju varovanja okolja v slovenskem prostoru, tako glede investicij kot tekočih izdatkov v regiji delujejo številna priznana in uspešna podjetja na tem področju;
•    varstvo okolja je izredno hitro razvijajoče se področje, katerega pomen bo v prihodnosti, glede na trenutno stanje, gotovo še zelo naraščal, kar bo diplomantom visoke šole nudilo številne in kvalitetne zaposlitvene možnosti;
•    pridobili smo močno podporo regijskega kot tudi nacionalnega gospodarstva in inštitucij k ustanovitvi šole.