Regijsko študijsko središče

Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Mariborska cesta 2
3000  Celje
Tel. št. 03/428 79 00
Faks: 03/428 79 06

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je bila ustanovljena na podlagi sklepa Sveta RS za visoko šolstvo (sklep št. 1/6-2005), študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo pa je bil akreditiran 26. 2. 2010 (sklep št. 6033-226/2009/9).

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je manjša samostojna visokošolska inštitucija, kar omogoča fleksibilno delovanje, prilagajanje potrebam gospodarstva in visoko učinkovitost študija. V študijskem programu sodelujejo priznani visokošolski učitelji z industrijskimi izkušnjami in bogatim znanstveno – raziskovalnim delom. Šola deluje v sodobno opremljenih predavalnicah, računalniških učilnicah in laboratorijih na Šolskem centru Celje. V sodelovanju z razvojno – raziskovalnimi centri v regiji in gospodarstvom, ki posedujejo specialno raziskovalno opremo je poskrbljeno tudi za kakovostno izvajanje specialnih vaj, praktičnega usposabljanja in inovativnih diplomskih nalog.
V študijskem letu 2010/2011 je visoka šola začela izvajati študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo, ki se odlikuje po učinkovitosti ter praktični naravnanosti in v 3. letniku omogoča specializacijo na področju orodjarstva oz. proizvodne logistike.

Razlogi za ustanovitev VŠPI:
-    izredno nizek delež vpisanih na študijskem področju tehniških ved (1,4 % vseh vpisanih), kar je deloma tudi posledica skromne ponudbe tovrstnih študijskih programov v regiji;
-    v regiji obstaja zelo dobro razvito srednje in višje strokovno izobraževanje na področju tehniških ved oz. strojništva, kar vsekakor predstavlja pomemben vpisni potencial novega visokošolskega študijskega programa;
-    poklic, dipl. inženir tehniških ved oz. strojništva, se uvršča med deficitarne tako na ravni regije in Slovenije, kot tudi na ravni evropskega gospodarstva;
-    inženirji spadajo v visoko ustvarjalno družbeno skupino, ki poganja tehnološki in družbeno-gospodarski razvoj;
-    struktura gospodarskih družb po dejavnosti v regiji kaže, da regija po številu gospodarskih družb v sektorju predelovalne industrije (regija = 19,1 %; SLO = 15,6 %), kjer je potreba po sodobnih inženirskih znanjih največja, bistveno nad slovenskim povprečjem, tako po številu družb kot po njihovem številu zaposlenih;
-    pridobili smo močno podporo obeh regionalnih gospodarskih zbornic Celje in Velenje, Zavoda RS za zaposlovanje-Območne enote Celje, Centra slovenskega orodjarskega grozda Celje ter Razvojnega centra orodjarstva Slovenije – Tecos. V obliki pripravljenosti za zagotavljanje učnih mest za praktično usposabljanje, je podporo izrazilo tudi regijsko gospodarstvo.